Model 435 :: รถเข็นเอนกประสงค์

    ขนาด 60 X 90 X 86 ซ.ม. (ไม่รวมด้ามจับ)
ด้ามจับยื่นออกจากตัวรถ 15 ซ.ม.
โครงหลักโดยรอบเป็นท่อกลม 1 นิ้ว ( 25 ม.ม.)
ตะแกรงวายเมท 3 ม.ม.
ทำให้โครงสร้างแข็งแรงรับงานหนักได้ดี
ล้อขนาด 6 นิ้ว
รับน้ำหนักได้  300  ก.ก.
 

ติดตามผลงานได้ที่

https://www.facebook.com/CONNEXTHAI

BACK
***Trolley , Carts , รถ
: คลิกเพิ่มเพื่อน :
เข็น , รถเข็นของ , *โรงงานผู้ผลิต/จำหน่าย
รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแม่บ้านโรงแรม , รถเข็นกระเป๋า ,
รถเข็นกระเป๋าโรงแรม , รถเข็นโรงงาน , รถเข็นบันได , บันไดโรงงาน , รถเข็นโรงงาน.
Trolley , Trolley Hotel , Hotel Trolley , Hand Truck Hotel , Hotel hand Truck , Push Cart Hotel