Model 433 :: รถเข็นเอนกประสงค์

  ขนาด 60 X 90 X 86 ซ.ม.
พื้นเป็นแสตนเลสขึ้นรูป
มีขอบเป็นแนวตรงสวยงามทั้ง 4 ด้าน
ด้านจับเข็นเป็นแสตนเลสกลมขนาด 32 ม.ม.
ด้านข้างเป็นตะแกรงกันตกสูง 15 ซ.ม.
เพลาทำด้วยแสตนเลสขนาด 6 ม.ม.
ล้อสีเทาอย่างดีขนาด 5 นิ้ว
รับน้ำหนักได้  300  ก.ก.
 

ติดตามผลงานได้ที่
https://www.facebook.com/ConnexStainless/


BACK
***Trolley , Carts , ร
: คลิกเพิ่มเพื่อน :
ถเข็น , รถเข็นของ , *



โรงงานผู้ผลิต/จำหน่าย
รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแม่บ้านโรงแรม , รถเข็นกระเป๋า ,
รถเข็นกระเป๋าโรงแรม , รถเข็นโรงงาน , รถเข็นบันได , บันไดโรงงาน , รถเข็นโรงงาน.
Trolley , Trolley Hotel , Hotel Trolley , Hand Truck Hotel , Hotel hand Truck , Push Cart Hotel