Model 302 D :: รถเข็นเก็บจาน

  รถเข็นเก็บจานทำด้วยแสตนเลส
ขนาด 50 x 70 x 85 C.M.
ล้อขนาด 5 นิ้ว
แข็งแรง ทน รับงานหนักได้

หมายเหตุุ
ขนาดของชั้น กว้าง , ยาว , สูง
สามารถสั่งทำได้ตามเหมาะสม
 
ติดตามผลงานได้ที่
https://www.facebook.com/CONNEXTHAI

BACK
***Trolley , Carts , ร
: คลิกเพิ่มเพื่อน :
ถเข็น , รถเข็นของ , *
โรงงานผู้ผลิต/จำหน่าย
รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแม่บ้านโรงแรม , รถเข็นกระเป๋า ,
รถเข็นกระเป๋าโรงแรม , รถเข็นโรงงาน , รถเข็นบันได , บันไดโรงงาน , รถเข็นโรงงาน.
Trolley , Trolley Hotel , Hotel Trolley , Hand Truck Hotel , Hotel hand Truck , Push Cart Hotel