Model 302 AG,303 AG :: รถเข็

  รถเข็นเอนกประสงค์ทำด้วยสแตนเลส
ขนาด 40 X 60 X 93 C.M.
ถาดแต่ละชั้นทำด้วยสแตนเลสแบบเงา
ทุกชั้นยกขอบกันตกทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 2.5 C.M.
ล้อยางสีเทาอย่างดีขนาด 3 นิ้ว 
รับน้ำหนักได้ 150 Kg.
รับงานหนักได้ดีเยี่ยม
มีให้เลือก 2 รุ่น แบบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น
มีที่จับสำหรับเข็น 2 ด้าน
 
BACK
***Trolley , Carts ,
: คลิกเพิ่มเพื่อน :
รถเข็น , รถเข็นของ , *
โรงงานผู้ผลิต/จำหน่าย
รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแม่บ้านโรงแรม , รถเข็นกระเป๋า ,
รถเข็นกระเป๋าโรงแรม , รถเข็นโรงงาน , รถเข็นบันได , บันไดโรงงาน , รถเข็นโรงงาน.
Trolley , Trolley Hotel , Hotel Trolley , Hand Truck Hotel , Hotel hand Truck , Push Cart Hotel