Model 301 A :: รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด

    รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับแม่บ้าน
ขนาด 51 x 114 x 97 C.M.
โครงสร้างแข็งแรงชนิดทำด้วยพลาสติกแข็งอย่างดี
พร้อมถุงผ้าสีเหลืองสำหรับใส่เศษวัสดุต่าง ๆ
มีที่วางของ 3 ชั้น รับน้ำหนักได้ 150 kg.
ล้อ 4 ล้อ 2 ล้อหลังขนาด 5 นิ้ว 2 ล้อหน้าขนาด 3 นิ้ว
 
ติดตามผลงานได้ที่
https://www.facebook.com/CONNEXTHAI

BACK
***Trolley , Carts , รถเ
: คลิกเพิ่มเพื่อน :
ข็น , รถเข็นของ , *
โรงงานผู้ผลิต/จำหน่าย
รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแม่บ้านโรงแรม , รถเข็นกระเป๋า ,
รถเข็นกระเป๋าโรงแรม , รถเข็นโรงงาน , รถเข็นบันได , บันไดโรงงาน , รถเข็นโรงงาน.
Trolley , Trolley Hotel , Hotel Trolley , Hand Truck Hotel , Hotel hand Truck , Push Cart Hotel