Model 290 :: รถเข็นเก้าอี้

  รถเข็นเก้าอี้ทำด้วยสแตนเลสแบบ 2 ล้อ
ขนาด 35 X 60 X 135 C.M.
โครงสร้างเป็นท่อกลมขนาด 25 M.M.
รองรับน้ำหนักเป็นได้ดี โครงสร้างแข็งแรง
ล้อขนาด 8 นิ้ว
รับน้าหนักได้ 200 ก.ก.
ใช้เข็นเก้าอี้ในโรงแรมและเก้าอี้ทั่วไป
เมื่อวางเก้าอี้ซ้อนหลายตัวแล้วจะเข็นได้สะดวกมาก
สำหรับรุ่นนี้พับเก็บไม่ได้
 
BACK
*** Trolley , Carts ,
: คลิกเพิ่มเพื่อน :
รถเข็น , รถเข็นของ , *
โรงงานผู้ผลิต/จำหน่าย
รถเข็น , รถเข็นโรงแรม , รถเข็นแม่บ้าน , รถเข็นแม่บ้านโรงแรม , รถเข็นกระเป๋า ,
รถเข็นกระเป๋าโรงแรม , รถเข็นโรงงาน , รถเข็นบันได , บันไดโรงงาน , รถเข็นโรงงาน.
Trolley , Trolley Hotel , Hotel Trolley , Hand Truck Hotel , Hotel hand Truck , Push Cart Hotel